Południowa obwodnica Warszawy – kiedy oddanie?

Południowa obwodnica Warszawy – kiedy oddanie?

Mieszkańcy południowych dzielnic Warszawy muszą mierzyć się z uciążliwym natężeniem ruchu samochodowego. Kiedy w końcu powstanie południowa obwodnica stolicy, która ma w założeniu uwolnić mieszkańców Ursynowa, Wilanowa czy Wawra od tego problemu?

Południowa Obwodnica Warszawy już oddana do użytku!

To nie błąd w tekście – południowa obwodnica stolicy została ukończona pod koniec 2021 roku i dokładnie 20.12.2021 r. oddano ją w całości do użytku. Ostatnim zrealizowanym elementem Południowej Obwodnicy Warszawy (której całkowita długość wynosi 33 km) był  4,6 – kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S2. Obejmuje on trasę pomiędzy węzłami “Puławska” i “Warszawa Wilanów” oraz tunel pod Ursynowem (2335 m). Warto zaznaczyć, że wspomniany tunel jest obecnie najdłuższym obiektem drogowym w swojej klasie w Polsce. To oraz jego nowoczesna, dwunawowa konstrukcja sprawiają, że stanowi on niewątpliwe osiągnięcie sztuki inżynierskiej.

Zaznaczyć należy, że z niektórych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy można było korzystać już wcześniej. Budowa tej trasy rozpoczęła się 16 września 2009 roku. Jej pierwszym realizowanym odcinkiem było połączenie węzła “Puławska” z węzłem “Lotnisko” w ciągu Trasy N-S. Chociaż każdy kolejny oddawany do użytku odcinek obwodnicy ułatwiał życie kierowcom, to jednak dopiero pełne domknięcie tej trasy pod koniec 2021 roku zapewniło zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach południowych dzielnic Warszawy.

W jaki sposób oddanie do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy ułatwia życie kierowcom?

Zgodnie z założeniami projektantów i pomysłodawców obwodnicy ma ona pełnić następujące funkcje:

  • uwolnić mieszkańców południowej części stolicy od uciążliwego ruchu,
  • udrożnić cały szlak komunikacyjny od polskiej granicy zachodniej do wschodniej (przez Poznań, Łódź, Warszawę oraz Mińsk Mazowiecki),
  • zwiększyć możliwości polskiej sieci drogowej w zakresie dalekobieżnego transportu towarów,
  • zapewnić większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • polepszyć komfort życia mieszkańców Warszawy, Mazowsza i całej Polski.

Czy południowa obwodnica stolicy spełnia wszystkie wymienione powyżej funkcje? Po ponad roku od jej ostatecznego oddania do użytku można stwierdzić, że w zasadzie tak. Chociaż pojawiają się pewne skargi na jej funkcjonowanie – i tak np. część mieszkańców Wilanowa domaga się większej ilości ekranów akustycznych w celu zmniejszenia hałasu dochodzącego z ich odcinka obwodnicy.

Co z resztą obwodnicy Warszawy?

Oddanie do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy nie oznacza całkowitego zakończenia prac nad Warszawskim Węzłem Drogowym (WWD), mającym być kompletną obwodnicą miasta.

Do całkowitego domknięcia budowanego od 15 lat WWD brakuje jeszcze ok. 14 kilometrów (na 82 km całkowitej zakładanej długości węzła). Brakująca część trasy obejmuje odcinki po wschodniej stronie miasta. Kiedy rozpocznie się budowa ostatniego odcinka obwodnicy Warszawy? Jak na razie nie wiadomo. Będziemy jednak monitorować dla Ciebie tę sprawę! Sprawdzaj regularnie wiadomości na naszej stronie aby otrzymać informacje o ukończeniu obwodnicy Warszawy jako jeden z pierwszych!