Czym jest monarchia?

Czym jest monarchia?

W średniowieczu oraz w okresie nowożytnych Europą rządzili królowie i rody królewskie. Taki system nosił nazwę monarchii. Najważniejszym elementem tego systemu była obecność władcy, który sprawował władzę nad określonym terenem z mocy boskiego nadania. Władca nie był wybierany przez obywateli,…

Read More