Samorządny gminne

Samorządny gminne

Kiedy słyszymy hasło samorząd terytorialny, w większości przypadków, nie mówi nam to zbyt wiele. Zazwyczaj tylko tyle, że musimy tam od czasu do czasu bywać… I nie są to zwykle wizyty przyjemne. Kiedy musimy tam coś załatwić, zazwyczaj zajmuje nam to sporo czasu. Kolejki bywają stanowczo zbyt długie a bieganina od pokoju do pokoju i bezradne spojrzenia urzędników… Jedynym, ale za to niezmiernie ważnym plusem jest to, że do tego typu instytucji mamy dość blisko. Najbliżej naszych domostw jest samorząd gminny.

Gmina to, pod względem terytorialnym, stosunkowo mała jednostka, która jednoczy ziemie na danym terenie i ma być lokalną wspólnotą samorządową. Niewiele więcej wysiłku musimy włożyć w to, by dotrzeć do innego samorządu, który również teoretycznie ma za zadanie ułatwić nasze codzienne życie i jest nim samorząd powiatowy. Jest oczywiście większy od gminy, bo w jego skład wchodzi kilka sąsiadujących ze sobą gmin i jest obszarem możliwie jednorodnym pod względem układu osadniczego i przestrzennego oraz ze względu na więzi społeczne i gospodarcze. Zarówno gmina, jak i powiat są to w skali kraju, dość małe jednostki samorządowe i dlatego mamy do nich stosunkowo blisko.

W pierwotnym założeniu miały to być „ nasze przestrzenie, przestrzenie oswojone”, czyli stanowić oparcie dla inicjatyw lokalnych oraz dla kultury i lokalnej tożsamości. To tu odbywa się bardziej lub mniej intensywny rozwój regionalny. Ma on istotne znaczenie , bo przede wszystkim zapewnia lepsze warunki dla ludzi, którzy żyją, mieszkają, bądź czasowo przebywają na terenie danego województwa, samorządu powiatu lub gminy oraz zachęca do osiedlania się tam lub chociaż odwiedzania i przebywania na tym terenie osoby z zewnątrz. Warto dodać, że przynosi też mnóstwo nieocenionych korzyści, jak choćby zachodzące dzięki niemu zmiany.

Zmiany te dotyczą struktury gospodarczej, przeobrażeń jednostek gospodarczych, zmiany poziomów życia, czyli nowych wartości intelektualnych i rozwoju duchowego. Rozwój regionalny jest inicjatorem tych wszystkich pozytywnych zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych w gospodarce w danym regionie. Odbywają się one poprzez inspiracje samorządu wojewódzkiego oraz jednego lub kilku samorządów lokalnych w obrębie województwa.

Dodaj komentarz