Zaburzenia akomodacji oka – przyczyna słabszego wzroku

Zaburzenia akomodacji oka – przyczyna słabszego wzroku

Jednym z elementów oka ludzkiego jest elastyczna soczewka, która ma możliwość zmiany kształtu tym samym mocy i działa jak zoom w aparacie fotograficznym. Zdolność zmiany mocy soczewki nazywana jest akomodacją i umożliwia nam dobre i ostre widzenie na różne odległości (zarówno do dali jak i bliży wzrokowej).

W okolicach 40 roku życia na skutek zmian fizjologicznych zachodzących w naszych gałkach ocznych mechanizm akomodacji ulega osłabieniu i pojawiają się problemy z pracą w bliskich odległościach (pracą z komputerem, czytaniem) a tym samym potrzeba stosowania okularów do bliży.

Należy jednak pamiętać, że dysfunkcje akomodacji nie są jedynie domeną osób po 40 roku życia i mogą występować u osób w każdym wieku także u małych dzieci i tym samym przyczyniać się do znacznego obniżenia komfortu pracy w bliskich odległościach mimo braku istnienia innych zaburzeń procesu widzenia (np. wad refrakcji, patologii/chorób ocznych).

Do podstawowych zaburzeń akomodacji zalicza się: niedostateczną akomodację (rozbieżność między zdolnościami akomodacyjnymi pacjenta, a jego wymaganiami wzrokowymi), nadmierną akomodację (zbyt duże napięcie akomodacji), osłabioną sprawność akomodacji (niezdolność do szybkich zmian napięcia akomodacji), niestabilną akomodację (niezdolność do utrzymania odpowiedniego napięcia akomodacji przez odpowiednio długi czas).

Do podstawowych symptomów istniejących zaburzeń akomodacji należą:

·       rozmazywanie obrazu i trudności z jego wyostrzeniem podczas czytania/pracy w bliży wzrokowej

·       szybkie męczenie się oczu, dyskomfort wzrokowy przy pracy w małych odległościach

·       problemy z koncentracją, bóle oczu, bóle głowy

·       problemy z wyostrzaniem obrazu podczas nagłej zmiany odległości obserwacji np. przy przerzucaniu wzroku z tablicy na zeszyt i odwrotnie

·       unikanie pracy z bliska.

Dlatego też tak ważnym jest sprawdzenie zarówno ostrości widzenia jak i różnych parametrów akomodacji nawet u najmłodszych pacjentów.

Dokładne badanie optometryczne przeprowadzane w naszych salonach obejmuje zarówno ocenę amplitudy akomodacji jak i sprawności akomodacji czy też niedokładności akomodacji.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek zaburzeń akomodacji wprowadzana jest odpowiednia terapia (zestaw ćwiczeń wzrokowych) przyczyniająca się do usprawnienia parametrów akomodacji i tym samym zlikwidowania dyskomfortu wzrokowego towarzyszącego pracy z bliska

Dodaj komentarz