Czym jest propaganda?

Czym jest propaganda?

Propaganda to pojęcie, które weszło już na stałe do naszego słownika. Oznacza ono różnego rodzaju celowe działania, których celem jest kształtowanie określonych poglądów. W tym przypadku chodzi o kształtowanie takich poglądów i zachowań zarówno u jednostek jak i zbiorowości. Aby propaganda była skuteczna potrzebne jest wykorzystywanie metod perswazji intelektualnej i emocjonalnej. Często jest tak, że chcąc osiągnąć określony cel strona inicjująca propagandę używa fałszywych, jednostronnych lub etycznie niewłaściwych sposób argumentacji. Pojęciem blisko związanym z propagandą jest indoktrynacja.

O ile zwykła propaganda nie ma aspiracji do bycia trwałą, o tyle indoktrynacja już taka. Jeśli celem propagandy staje się zmiana trwały postaw społecznych lub zmuszanie albo narzucanie odbiorcom obcych im poglądów wtedy mamy do czynienia z indoktrynacją. Wielu naukowców uważa, że propaganda jest skuteczna tylko wtedy, kiedy spełnia określone warunki. Przykładem są poglądy Noama Chomskiego według, którego maksymalną skuteczność propagandzie gwarantują: realny brak możliwości donośnego sprzeciwu wobec propagandy wywołany działanie cenzury, zmowy milczenia mediów czy kooperacji wydawców, wsparcie ze strony władz publicznych oraz wsparcie ze strony wykształconych klas. Wspomnieliśmy wyżej o tym, że propaganda funkcjonuje najlepiej kiedy jej przeciwnicy nie mają żadnych kanałów wyrażania własnych opinii. Takimi kanałami są zaś media. Same rozmowy w cztery oczy nie wystarczą.

Muszą pojawić się media, które są w stanie przekazywanie alternatywne informacje to szerszej grupy osób. Media mogą się przyczyniać do walki z propagandą, ale mogą równie dobrze sprawia, że będzie się ona jak najlepiej trzymać. Jeżeli media są finansowane przez władze, którym zależy na milczeniu na określony temat, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten temat nie pojawi się i opinia publiczna nie będzie mieć możliwości zapoznania się z nim. W takich sytuacjach pozostaje tylko nadzieja w alternatywnych środkach przekazu medialnego.

Dodaj komentarz